Jeg stiller op, fordi …

Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune, fordi jeg ønsker vores samfund radikalt anderledes, end det fungerer i dag.  De problemer, vi står med – som klimakrise, miljøproblemer, stressede voksne, børn og unge i mistrivsel, stor social og økonomisk ulighed og arbejdsmarkedets udskillelsesløb – skyldes tidligere tiders beslutninger og handlinger. Forandring kræver radikalt anderledes handlinger.

Udover de klart kommunale opgaver ved jeg, at nogle af de områder, jeg kommer ind på, ligger som politikområde primært ved staten, men der vil altid være sider af arbejdet, som kan påvirkes lokalt, og desuden er det også en vigtig opgave ved lokalpolitisk arbejde og aktivisme at sende signaler tilbage til Folketinget om behov for væsentlige lovgivningsmæssige ændringer.

Prioritering af frihed, tryghed og værdighed er begreber, som jeg blandt andet har med fra mit arbejde for borgerløn. Man kan ikke gennemføre borgerløn lokalt (kun som forsøgsprojekter), men vi kan nærme os grundprincipperne.

Frihed er at kunne vælge, hvordan man vil leve sit liv – med hensyn og respekt for andre og fællesskabet
Tryghed er som minimum ikke at blive truet på det grundlæggende: mad, tøj og bolig
Værdighed er ikke mindst at kunne sige fra over for vilkår, man ikke vil acceptere