CV

“Kommunen” har altid for mig været noget, jeg samarbejdede med, tog del i, forhandlede med, var ansat af . . . Det falder mig naturligt at blande mig i kommunens opgaver. ”Kommunen” er vores alle sammens opgaver og fælles vilkår.

Jeg har stor erfaring inden for pædagogisk og kulturelt arbejde og med ledelse.  Har arbejdet som billedkunstner og med billedkunst som ramme for undervisning, udstilling og nysgerrighed over for verden. Jeg har været leder af en kunstskole, ungdomsskole, friskole og udstillingsbygning. 
Nu arbejder jeg som handicaphjælper, fordi det giver mening, giver mig penge til det fornødne og levner mig tid til andet arbejde på en anden måde end ledelsesarbejde har gjort gennem tiden. 

Jeg er formand for foreningen BIEN Danmark – Borgerlønsbevægelsen (BIEN står for Basic Income Earth Network).
Det betyder, at jeg ønsker, at vi som samfund giver hinanden en basisindkomst/borgerløn, som i beskedent omfang dækker behovet for bolig, tøj og mad. Denne grundtanke – at vi solidarisk og ansvarligt søger for hinanden og sikrer hinanden frihed i vore livsvalg med ansvar for fællesskabet – er grundlaget for den måde, jeg tænker politik på

….

Jeg er 63 år, har fem børn og tre, snart fire børnebørn. Jeg bor i Egense på en firlænget gård (fra 1780/1858) med en hektar jord. Her planter jeg træer og buske og bøvler med bygninger. Sammen med andre laver jeg levesteder for mangfoldighed – både planter, dyr og mennesker.

Mit CV herunder er mest vinklet i forhold til mine erfaringer og relationer til ”kommunen”.

2018 –
Handicaphjælper. Lønnen til en handicaphjælper kommer fra kommunen, men udbetales via en nonprofitleverandør af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), og den handicappede fungerer som arbejdsleder. I arbejdet ligger også samarbejde med kommunens hjemmepleje.

2015 – 2018
Projektleder og pædagog ved Fonden Skovhaven, bosted for unge og voksne med autisme.
Denne periode gav mig indsigt i et specialområde, herunder indsigt i lovgivning og vilkår for beboere, ansatte, organisation og betalende kommuner.

2014 – 2015
Arbejdsløs og i tænkeboks. Jeg søgte selvfølgelig arbejde, og mine borgerlønstanker gjorde også en arbejdsløshedsperiode interessant som samfundsfænomen på egen krop.  Jeg søgte meget forskelligt arbejde, men var tilbageholdende i forhold til ledelse, da en metaltræthed havde indfundet sig oven på friskolen, som var en voldsom proces.

Jeg søgte meget forskelligt – også arbejde som var fjernt fra mine erhvervserfaringer: vinduespudser, chauffør, sekretær… alt muligt. Og jeg var indstillet på at tage det og skrev relevante ansøgninger. Jeg hørte aldrig fra nogen af dem, ud over de steder, som havde autogenererede svar. Jeg tror ikke, man har ønsket at ansætte en tidligere leder i ”lavere rangerende” stillinger. Måske har man heller ikke troet, at jeg mente det alvorligt. Jeg skriver om min job-søgeproces, fordi jeg finder det relevant i den nuværende debat om mangel på arbejdskraft. Holdingen om at alle skal søge alt – at akademikere skal søge tjenerjob og sætte på hylderne i Føtex – det holder ikke i virkeligheden.

2013 – 2014
Leder af den nystartede Svendborg Friskole – vi fik lokaler sammen med Rantzausminde Efterskole, som købte det tidligere SID kursuscenter i Christiansminde. Netop fordi jeg egentlig helst vil arbejde for en god og alsidig folkeskole, valgte jeg ad denne vej at være med til at give et andet bud på en børneskole end dét, den nye folkeskolereform var på vej med.
Samarbejdet med Rantzausminde Efterskole gik af forskellige grunde helt skævt. Vi kunne ikke selvstændigt blive på stedet, og vi kunne ikke finde et brugbart alternativ, så der var ikke anden udvej end at lukke skolen og få eleverne så ordentligt som muligt videre på andre skoler.
Et voldsomt år og en på mange måder lærerig proces. Skolen havde et godt samarbejde med kommunens PPR-afd., KIM-møder og skolesygeplejerske.

2009 – 2013
Leder af SAK Kunstbygning – et arbejde som på en måde føltes som en ”naturlig” forlængelse af mine tilkæmpede ledererfaringer og mange års samliv med SAK, både som udøvende billedvæver, leder af Svendborg Kunstskole og deraf følgende samarbejde, og som udstillingsgæst.
Kunstbygningen har som kulturinstitution en samarbejdsaftale med kommunen, som yder tilskud til drift af stedet. I den samarbejdsform er der plads til forbedring.
Som leder på SAK Kunstbygning sad jeg også i Svendborg Kommunes Billedkunstråd.

Både som leder af Svendborg Kunstskole og SAK Kunstbygning har jeg siddet i arbejdsgrupper i forhold til formulering af Svendborg Kommunes kulturpolitik.

2012
Tildelt Svendborg Kommunes kulturpris.

1999 – 2009
Arbejdede 10 år som kommunal ungdomsskoleleder. Først fem år i Faaborg, og derefter blev jeg ansat i Rudkøbing, og ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog jeg Tranekær og Sydlangeland i den samlede Langeland Kommune.
Jeg kom til en kommune, hvor ungdomsarbejdet var højt prioriteret, en ungdomsskole med god økonomi og plads til ideer og udvikling. I tre år lavede vi en årlig musical, som medarbejdere og unge skrev og producerede sammen. Vi startede et ungdomshus for de 18-25 årige. Ungdomsskolen havde også tre ungdomsklubber og ansvar for øens SSP-arbejde.

1998 – 1999
Et år i daværende Egebjerg Kommunes Kulturforvaltning som ældrekonsulent med ansvar for ældreklubber, -gymnastik, udflugter, ensomme ældre, samarbejde med ældrecentrene, koordinator for proces i forhold til bofællesskab og sekretær for ældrerådet. Det var min første ansættelse i en kommune, og det var meget lærerigt for mig, fordi mine opgaver spændte vidt, og jeg fik berøring med flere forvaltningsområder. Det gav mig indsigt i de kommunale opgaver og organisationens opbygning.

1995 – 2007
Boede på Egeskov Mølle, og i en væsentlig del af denne periode samarbejdede jeg og min daværende mand Søren West med Ryslinge Kommune om brug af møllebygningen, udstillinger og kulturelle aktiviteter. Senere blev møllen overdraget til Svendborg Museum, som tager vare på den nu.

1992
Var del af den forældregruppe, som formulerede ønsket om og beskrev  en bus- og skovbørnehave. Det blev til Globussen, som dengang dagligt og året rundt kørte til Elsehoved, hvor Tiselholt stillede (og stadig stiller) et stykke strand og skov til rådighed for børnehaven. Her har to af mine børn tilbragt lykkelige år.

1991 – 1995
Fra Folkeoplysningslovens start sad jeg i Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune, til jeg flyttede ud på den anden side af kommunegrænsen – til Egeskov Mølle

1986 – 1994
Leder af Svendborg Kunstskole. Skolen blev drevet af et selvstændigt oplysningsforbund. Jeg var initiativtager til skolen sammen med grafiker Lars Lauge.
Skolen startede under fritidsloven, hvilket sikrede os tilskud til undervisningen, men vi skulle også finansiere lokaler, hvilket Svendborg Kommune ikke ville yde støtte til. Den private udlejer gav os et halvt år: ”Går det fint, skal I betale husleje, går det ikke, skal I ikke betale”. Det gik – og endda meget godt. 
I tre år drev kunstskolen også BørneBilledSkolen, som fik midler fra Folkeoplysningsudvalget via en forsøgspulje. Grupper fra skoler og børnehaver kom på kunstskolen og arbejdede. Det var en stor succes, men desværre ville Svendborg Kommune ikke efterfølgende yde støtte til den fortsatte drift.
En anden berøring med kommunen dengang var, at jeg fik kontanthjælp i sommermånederne de to første år, hvor kunstskolen ikke kunne bære min løn, når der ikke var undervisning (og jeg ikke tjente nok til at optjene understøttelse). Fra forvaltningen var der ingen antydning af krav om aktivering eller spørgsmålstegn ved, om det var i orden.
I de år havde vi mange elever, som gik på skolen efter eget valg, mens de var på understøttelse, eller de kunne få uddannelses- eller sabbatorlov og gå på kunstskolen i op til et år.
Jeg beskriver dette for at fortælle, at regler er noget, vi laver, og de kan se meget forskellige ud – og de har set meget anderledes ud, end de gør i dag.

1981
Startede Billedværkstedet sammen med billedkunstner Nana Agger.

1981
Stillede op til kommunalbestyrelsen i Gudme Kommune for Tværsocialistisk Liste – Liste T, fik 11 personlige stemmer og kom selvfølgelig ikke ind, placeret langt nede på listen – 23 år og kommunalpolitisk uerfaren

1978
Flyttede til Svendborg og har boet i og omkring Svendborg lige siden.
Var med til at bygge Svendborg Bogcafé (boghandel, café og vaskeri) – og var frivillig medarbejder i de første år.

1976 – 1978
Gik på Kolding Kunsthåndværkerskole og var i lære hos billedvæver.